آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم | صفحه ۶

نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ از ۱,۱۴۰ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۴۷,۶۵۷ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۴۸۵,۰۰۶ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۳۸۴,۱۲۷ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۷,۷۱۷,۶۵۹ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۷,۴۲۳,۲۷۱ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۸,۸۹۸,۳۵۴ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۱۶۱,۰۳۱ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ از ۱,۱۴۰ مورد