آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱,۱۴۰ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۱۰,۰۳۴ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۴۷۴,۰۸۵ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۹۷۸,۰۰۹ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۲۸۱,۰۴۳ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۳۳۷,۶۶۹ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۴۵۶,۵۲۸ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۴۷,۶۵۷
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱,۱۴۰ مورد