آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱,۱۴۰ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۱,۳۲۶,۴۴۴ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۱,۰۷۷,۰۷۳ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۲,۱۸۰,۳۵۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۲,۳۰۲,۳۵۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۵۸۱,۱۸۳ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۵۷۲,۸۸۲ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱,۱۴۰ مورد