> قیمت   طرح قدیم | صفحه ۲
آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱,۱۴۰ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۳۸۷,۱۶۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۴۴۲,۷۵۴ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۴۵۱,۹۲۷ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۳۷۷,۷۰۹ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۴۵,۵۳۵ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۶۳۱,۴۹۷ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۷۱۰,۲۶۶ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱,۱۴۰ مورد