> قیمت   طرح قدیم
آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۱۴۰ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۶۱۶,۶۷۳ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۵۰۴,۲۵۴ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۳۸۸,۵۲۸ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۱,۲۲۳,۰۰۲ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۷۲۲,۳۱۸ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۱,۷۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۷۲۲,۳۱۸ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۱۴۰ مورد