آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۸۸ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۲,۶۶۶,۶۲۲ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۲,۶۳۰,۷۴۹ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۲,۹۲۶,۲۰۰ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۱,۳۹۳,۱۰۱ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۱,۵۰۶,۸۸۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۱,۳۸۳,۰۲۳ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۲۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۶,۲۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۸۸ مورد