آفتاب

سکه

قیمت   طرح قدیم

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۱۰۲ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۸۴۳,۳۵۷ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۸۵۷,۰۹۵ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۱,۱۶۸,۵۵۰ ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۱,۱۵۳,۸۳۳ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۶۴۹,۹۰۹ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۸۱۰,۰۳۴ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰,۳۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۱۰۲ مورد