آفتاب

طلا

قیمت   هر انس نقره | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۹۵۵ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱ ۱,۶۲۱
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۱ ۱,۶۲۸
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۶ ۱,۶۳۲
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۷ ۱,۶۳۲
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۶۱۹ ۱,۶۱۹ ۱,۶۱۷ ۱,۵۹۶
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱,۶۱۵
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۹۵۵ مورد