آفتاب

طلا

قیمت   هر انس نقره

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۵۵ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۹ ۱,۶۴۱ ۱,۶۳۷
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷ ۱,۶۳۷
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۶۳۷
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۵۵ مورد