آفتاب

طلا

قیمت   هر انس نقره

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۳۹ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹ ۱,۴۳۹
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱,۴۴۴
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۳۹ مورد