آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 24 عیار | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۵۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰ ۵,۲۲۶,۴۷۰
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۵,۱۰۶,۴۸۰ ۵,۱۰۶,۴۸۰ ۵,۱۰۶,۴۸۰ ۵,۱۰۶,۴۸۰
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۹۹۸,۵۰۰ ۴,۹۹۸,۵۰۰ ۴,۹۹۸,۵۰۰ ۴,۹۹۸,۵۰۰
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۹۹۸,۵۰۰ ۴,۹۹۸,۵۰۰ ۴,۹۹۸,۵۰۰ ۴,۹۹۸,۵۰۰
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۹۶۱,۵۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۵۱ مورد