آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 24 عیار | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۵۱ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۶,۵۴۶,۳۴۰ ۶,۵۴۶,۳۴۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۶,۷۲۸,۳۲۰ ۶,۷۲۸,۳۲۰ ۶,۵۳۷,۳۴۰ ۶,۰۸۲,۳۹۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۶,۷۲۸,۳۲۰ ۶,۷۲۸,۳۲۰ ۶,۶۲۰,۳۳۰ ۶,۰۸۲,۳۹۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۶,۵۱۹,۳۴۰ ۶,۵۱۹,۳۴۰ ۶,۵۱۹,۳۴۰ ۶,۵۱۹,۳۴۰
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۶,۵۱۹,۳۴۰ ۶,۵۱۹,۳۴۰ ۶,۵۱۹,۳۴۰ ۶,۵۱۹,۳۴۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۷,۴۳۶,۲۵۰ ۷,۴۳۶,۲۵۰ ۷,۴۳۶,۲۵۰ ۷,۴۳۶,۲۵۰
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۶,۵۱۲,۳۴۰ ۶,۵۱۲,۳۴۰ ۶,۵۱۲,۳۴۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۵۱ مورد