آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 18 عیار | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۰۰۵,۲۴۰ ۴,۰۰۵,۲۴۰ ۳,۹۹۱,۳۹۰ ۳,۸۶۶,۷۳۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳,۹۴۵,۲۲۰ ۳,۹۴۵,۲۲۰ ۳,۸۸۵,۲۰۰ ۳,۸۶۶,۷۳۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰ ۳,۹۳۱,۳۷۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳,۹۵۶,۷۷۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۷۴۰ مورد