آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 18 عیار | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۹۷,۵۸۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۰۸۳,۷۳۰ ۴,۰۸۳,۷۳۰ ۴,۰۷۹,۱۲۰ ۴,۰۲۱,۴۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۰۶۷,۵۷۰ ۴,۰۶۷,۵۷۰ ۴,۰۳۷,۵۶۰ ۴,۰۳۲,۹۵۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۳۲,۹۵۰ ۴,۰۳۲,۹۵۰ ۴,۰۳۲,۹۵۰ ۴,۰۳۲,۹۵۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۴,۰۵۱,۴۱۰ ۳,۹۷۷,۵۴۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۰۶۲,۹۶۰ ۴,۰۶۲,۹۶۰ ۴,۰۳۷,۵۶۰ ۳,۹۷۷,۵۴۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳,۹۷۷,۵۴۰ ۳,۹۷۷,۵۴۰ ۳,۹۷۷,۵۴۰ ۳,۹۷۷,۵۴۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۷۴۰ مورد