آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 18 عیار | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۴,۰۷۶,۸۱۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۰۹۵,۲۸۰ ۴,۰۹۵,۲۸۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۱۳۴,۵۲۰ ۴,۱۰۶,۸۲۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۲۰۸,۳۹۰ ۴,۲۰۸,۳۹۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۲۲۴,۵۵۰ ۴,۲۲۴,۵۵۰ ۴,۲۱۵,۳۲۰ ۴,۰۹۷,۵۸۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۱۴۶,۰۶۰ ۴,۱۴۶,۰۶۰ ۴,۱۴۶,۰۶۰ ۴,۰۹۷,۵۸۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۹۷,۵۸۰ ۴,۰۹۷,۵۸۰ ۴,۰۹۷,۵۸۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۷۴۰ مورد