آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 18 عیار | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۳,۹۹۳,۷۰۰ ۳,۹۷۵,۲۳۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۳,۹۹۳,۷۰۰ ۳,۹۷۵,۲۳۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۷۶,۸۱۰ ۴,۰۷۶,۸۱۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۷۴۰ مورد