آفتاب

طلا

قیمت   هر گرم طلای 18 عیار

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۱۰۶,۸۲۰ ۴,۱۰۶,۸۲۰ ۴,۰۹۲,۹۷۰ ۴,۰۴۹,۱۱۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۴۹,۱۱۰ ۴,۰۴۹,۱۱۰ ۴,۰۴۹,۱۱۰ ۴,۰۴۹,۱۱۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۲۱۰,۷۰۰ ۴,۲۱۰,۷۰۰ ۴,۰۶۵,۲۷۰ ۴,۰۶۲,۹۶۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۲۱۰,۷۰۰ ۴,۲۱۰,۷۰۰ ۴,۱۸۵,۳۱۰ ۴,۱۴۸,۳۷۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۱۴۸,۳۷۰ ۴,۱۴۸,۳۷۰ ۴,۱۴۸,۳۷۰ ۴,۱۴۸,۳۷۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۱۳۴,۵۲۰ ۴,۱۳۴,۵۲۰ ۴,۱۱۶,۰۵۰ ۴,۰۰۷,۵۵۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۰۰۷,۵۵۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۴۰ مورد