آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۰۰۰ ۱۶,۷۵۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ ۱۷,۰۹۰,۰۰۰ ۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ۱۶,۷۵۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰ ۱۷,۰۳۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۱۴۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۷۴۰ مورد