آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۷۵۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ ۱۷,۶۷۰,۰۰۰ ۱۷,۴۲۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۶۲۰,۰۰۰ ۱۷,۶۲۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۴۷۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۰,۰۰۰ ۱۷,۴۷۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۰,۰۰۰ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۷,۲۳۰,۰۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۷۴۰ مورد