آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۷,۷۴۰,۰۰۰ ۱۷,۷۴۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ ۱۷,۷۹۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۸,۲۳۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ ۱۸,۲۶۰,۰۰۰ ۱۷,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۹۶۰,۰۰۰ ۱۷,۹۶۰,۰۰۰ ۱۷,۹۶۰,۰۰۰ ۱۷,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷,۷۵۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۷۴۰ مورد