آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ۱۷,۶۶۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۷۴۰ مورد