آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۴۰ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷,۷۹۰,۰۰۰ ۱۷,۷۳۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ ۱۷,۵۴۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۷,۶۱۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۸,۱۳۰,۰۰۰ ۱۷,۹۷۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ ۱۷,۹۷۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ ۱۷,۹۱۰,۰۰۰ ۱۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۷۴۰ مورد