آفتاب

طلا

قیمت   هر مثقال طلا در بازار تهران

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۲۳ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ ۱۸,۸۳۰,۰۰۰ ۱۸,۷۶۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ ۱۹,۳۷۰,۰۰۰ ۱۹,۲۴۰,۰۰۰ ۱۹,۲۴۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۳۳۰,۰۰۰ ۱۹,۲۷۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۶۷۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۲۳ مورد