آفتاب

طلا

قیمت   هر انس طلا | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱,۶۹۲ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۱,۷۵۶
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۷۰۱ ۱۴,۲۲۹
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۷۴۹ ۱۴,۲۲۹
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۸۶۷ ۱۴۲,۸۶۷ ۱۴۲,۶۶۳ ۱۴,۲۲۹
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱,۶۹۲ مورد