آفتاب

طلا

قیمت   هر انس طلا | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱,۶۹۲ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۶۵۶ ۱۴۲,۲۳۶
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۲,۷۷۶ ۱۴۲,۷۷۶ ۱۴۲,۶۲۸ ۱۴,۱۶۲
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۲,۳۴۶ ۱۴۲,۳۴۶ ۱۴۲,۳۴۶ ۱۴,۱۶۲
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۲۴۴ ۱۴۲,۲۴۴ ۱۴۲,۱۰۹ ۱۴,۱۶۲
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴,۲۷۸ ۱۴,۲۷۸ ۱۴,۲۵۲ ۱۴۱,۴۸۵
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴,۲۷۸ ۱۴,۲۷۸ ۱۴۱,۷۸۵ ۱۴۱,۴۸۵
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴,۲۷۸ ۱۴,۲۷۸ ۱۴۱,۶۴۹
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱,۶۹۲ مورد