آفتاب

طلا

قیمت   هر انس طلا

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۳۰۷ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱ ۱۲۷,۷۲۱
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۲,۸۸۹
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۳۰۷ مورد