آفتاب

طلا

قیمت   هر انس طلا

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۶۹۲ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۲,۴۱۱ ۱۴۲,۴۱۱ ۱۴۱,۹۰۹ ۱۴۱,۶۹۵
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۴۱۱ ۱۴۲,۴۱۱ ۱۴۲,۱۰۱ ۱۴۱,۶۹۵
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵ ۱۴۱,۶۹۵
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۱,۶۹۵
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۶۹۲ مورد