آفتاب

طلا

قیمت   هر انس طلا

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۶۵۹ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۷۰۱ ۱۴,۲۲۹
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۹۱۲ ۱۴۲,۷۴۹ ۱۴,۲۲۹
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۸۶۷ ۱۴۲,۸۶۷ ۱۴۲,۶۶۳ ۱۴,۲۲۹
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲ ۱۴۲,۶۱۲
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴۲,۶۱۲
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱,۶۵۹ مورد