آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت 42ET5

قیمت ( تومان ) : ۲,۷۲۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
42
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۷۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۷۲۰,۰۰۰