آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 60EX640

قیمت ( تومان ) : ۵,۱۲۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
60
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۵,۱۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۵,۱۲۰,۰۰۰