آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 55EX630

قیمت ( تومان ) : ۳,۲۵۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
55
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۳,۲۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳,۲۷۰,۰۰۰