آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 55HX925

قیمت ( تومان ) : ۱۲,۳۵۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
55
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۲,۳۵۰,۰۰۰