آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 32EX330

قیمت ( تومان ) : ۹۹۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
32
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۹۹۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۹۹۰,۰۰۰