آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 42W804

قیمت ( تومان ) : ۲,۵۶۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
42
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۵۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۶۵۰,۰۰۰