آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 46W700

قیمت ( تومان ) : ۲,۷۹۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
46
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۷۹۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۸۰۰,۰۰۰