آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 50W700

قیمت ( تومان ) : ۳,۴۰۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
50
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۳,۴۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۳,۴۳۰,۰۰۰