آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 70R550

قیمت ( تومان ) : ۱۰,۹۰۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
70
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰