آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Sony 32HX750

قیمت ( تومان ) : ۱,۵۷۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
32
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱,۵۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰