> قیمت Samsung 40F5300
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 40F5300

قیمت ( تومان ) : ۱,۶۰۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
40
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۶۰۰,۰۰۰