> قیمت Samsung 46F5300
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 46F5300

قیمت ( تومان ) : ۲,۲۸۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
46
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۲۸۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۲۸۰,۰۰۰