> قیمت Samsung 40F5500
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 40F5500

قیمت ( تومان ) : ۱,۷۱۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
40
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱,۷۱۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۷۱۰,۰۰۰