> قیمت Samsung 46F5500
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 46F5500

قیمت ( تومان ) : ۲,۴۳۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
46
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۴۳۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۴۳۰,۰۰۰