> قیمت Samsung 43F4500
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 43F4500

قیمت ( تومان ) : ۱,۲۷۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
43
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱,۲۷۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۲۷۰,۰۰۰