> قیمت Samsung 55F8000
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 55F8000

قیمت ( تومان ) : ۷,۵۹۰,۰۰۰

3D
دارد
نمایشگر
55
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۷,۵۹۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۷,۵۹۰,۰۰۰