> قیمت Samsung 40F5000
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 40F5000

قیمت ( تومان ) : ۱,۴۵۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
40
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۱,۴۵۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱,۴۵۰,۰۰۰