> قیمت Samsung 55F6400
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 55F6400

قیمت ( تومان ) : ۴,۳۶۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
55
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۴,۳۶۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۴,۳۶۰,۰۰۰