> قیمت Samsung 46F5000
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت Samsung 46F5000

قیمت ( تومان ) : ۲,۱۸۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
46
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۷ ۲,۱۸۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۲,۱۸۰,۰۰۰