آفتاب

تبلت

Xpad WinTouch Ainol Innovel Acer Other Tablets Lenovo Amazon Prestigio I NIX Jetway GS-Pad Microsoft ViewSonic Huawei DIMO Axtrom Sony Marshal HYUNDAI Archos Energy MSI  Innovel Asus Apple Samsung

قیمت XPAD X722 Wi-Fi

قیمت با گارانتی اصلی (تومان) : ۴۲۰,۰۰۰

حافظه داخلی گیگابایت
4
سایز (اینچ)
7.0
سیستم عامل
قیمت با گارانتی اصلی (تومان)
سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۷ ۴۲۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰ : ۱۱ ۴۲۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۴۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۴۲۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۴۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۷ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۴۰,۰۰۰
سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲ ۰۰ : ۱۱ ۴۷۰,۰۰۰