> قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۹
آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۹

نمایش ۱۷۶ تا ۲۰۰ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۴,۱۰۵ ۱۵۴,۱۰۵ ۱۵۴,۱۰۵
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۱,۴۵۹ ۱۵۱,۴۵۹ ۱۵۱,۴۵۹
جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۱,۴۵۹ ۱۵۱,۴۵۹ ۱۵۱,۴۵۹
پنج شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۱,۴۵۹ ۱۵۱,۴۵۹ ۱۵۱,۴۵۹
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۰۹۶ ۱۵۲,۰۹۶ ۱۵۲,۰۹۶
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۴۲,۸۸۴ ۱۴۲,۸۸۴ ۱۴۲,۸۸۴
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۴۲,۸۸۴ ۱۴۲,۸۸۴
نمایش ۱۷۶ تا ۲۰۰ از ۱۹۴ مورد