> قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۷
آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۷

نمایش ۱۵۱ تا ۱۷۵ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵۲,۰۴۷
جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵۲,۰۴۷
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵۲,۰۴۷
دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۵ ۱۴۴,۰۶۰ ۱۴۴,۰۶۰ ۱۴۴,۰۶۰
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۱۴۴,۰۶۰ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۴۴,۰۶۰
جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۴,۷۹۱ ۱۵۴,۷۹۱ ۱۵۴,۷۹۱
پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶ ۱۵۲,۵۸۶
سه شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۲,۵۸۶
نمایش ۱۵۱ تا ۱۷۵ از ۱۹۴ مورد