آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۶

نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱
دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۵ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
نمایش ۱۲۶ تا ۱۵۰ از ۱۹۴ مورد