آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۰,۸۷۱ ۱۵۰,۸۷۱
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۹۴ مورد