آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۴,۹۸۷ ۱۵۴,۹۸۷ ۱۵۴,۹۸۷
جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۵ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۳ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶ ۱۳۹,۸۴۶
جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ : ۱۱ ۱۳۹,۸۴۶
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۹۴ مورد