آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۴,۷۳۸
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۵ ۱۶۴,۷۳۸ ۱۶۷,۹۲۳ ۱۶۴,۷۳۸
شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۸,۵۱۱ ۱۶۸,۵۱۱ ۱۶۸,۵۱۱
جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۱۶۸,۵۱۱ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۶۸,۵۱۱
پنج شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۳,۲۶۴
چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۳,۲۶۴
سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۳,۲۶۴ ۱۷۳,۲۶۴
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۴,۱۰۱ ۱۶۴,۱۰۱ ۱۶۴,۱۰۱
یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۵۴,۹۸۷ ۱۵۴,۹۸۷ ۱۵۴,۹۸۷
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۹۴ مورد