آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49 | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۳,۹۰۵ ۱۶۳,۹۰۵
یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۲,۹۷۴ ۱۶۲,۹۷۴ ۱۶۲,۹۷۴
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۳,۹۰۵ ۱۶۳,۹۰۵ ۱۶۳,۹۰۵
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۷,۰۴۱ ۱۶۷,۰۴۱ ۱۶۷,۰۴۱
پنج شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۷,۰۴۱ ۱۶۷,۰۴۱ ۱۶۷,۰۴۱
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۷,۰۴۱ ۱۶۷,۰۴۱ ۱۶۷,۰۴۱
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۴,۹۳۴ ۱۶۴,۹۳۴ ۱۶۴,۹۳۴
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۷ ۱۶۴,۹۳۴ ۱۶۴,۹۳۴ ۱۶۴,۹۳۴
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۴,۷۳۸ ۱۶۴,۷۳۸
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۹۴ مورد