آفتاب

طلا

قیمت برلیان 0.49

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۴ مورد
به دلار ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۳ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶ ۱۶۲,۸۷۶
جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۲,۱۴۱ ۱۶۲,۱۴۱ ۱۶۲,۱۴۱
پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۳,۵۶۲ ۱۶۳,۵۶۲ ۱۶۳,۵۶۲
چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۳,۵۶۲ ۱۶۳,۵۶۲ ۱۶۳,۵۶۲
سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۲,۹۷۴ ۱۶۲,۹۷۴ ۱۶۲,۹۷۴
دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰ : ۱۱ ۱۶۳,۹۰۵
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۹۴ مورد